Intervju /

Thomas Hultegård

Arkitekt & VD på Arkitekthuset
”Vi vill skapa ett öppnare, bättre samhälle, där vi möts och pratar med varandra, och att det känns naturligt att knacka på hos grannen. Den känslan är minst lika viktig som att varje lägenhet har sjöutsikt.”

Intervju /

Thomas Hultegård

Arkitekt & VD på Arkitekthuset

Unikt läge för 
Munksjöstadens arkitekter

I stabilt tempo, helt enligt tidplan, öppnar och reser sig en helt ny stadsdel mitt i Jönköping utmed Munksjöns vattenspegel. Lyftkranar svischar genom luften, lastbilar far målmedvetet fram och tillbaka. Lite lugnare är det för arkitekterna som ritat och planerat de nya bostäderna och affärslokalerna. Efter en pratstund med arkitekt Thomas Hultegård på Arkitekthuset i Jönköping, som ritat alla lägenheterna i den första etappen, förstår vi att det är en unik möjlighet även för arkitekterna.

– Hur ofta får man chansen; vi river en mur och släpper en spärr för hela Jönköping. Absolut är det ett stort projekt för oss, men framför allt otroligt intressant, säger Thomas Hultegård på Arkitekthuset.

Det här ger något nytt till hela Jönköping, och Torpa i synnerhet som nu får en naturlig öppning ner mot Munksjön. Marken där den nya stadsdelen byggs ligger betydligt lägre än dagens Torpa, men från rondellen vid bensinmacken kommer vägen ner mot sjön anslutas och nya kvarter förgrenas.

– Det måste såklart fyllas ut en hel del och byggnaderna i sig kommer svälja en del av nivåskillnaden på ett naturligt sätt med bland annat garage i källarplan. Tanken är att sluttningen ner mot sjön ska kännas helt naturlig, förklarar Thomas.

Vi frågar Thomas hur de som arkitekter tänker och planerar när de sätter tänderna i ett så här stort projekt – hur börjar man, vad är utgångspunkten?

– Vårt fokus ligger så klart på de som ska bo här, eftersom det kommer bli så många nya lägenheter i kvarteren. Men det är minst lika viktigt att tänka på dem som passerar och rör sig i området, eller kommer jobba i kvarteren, säger Thomas och fortsätter.

– Därför lägger vi mycket energi på att fylla stråken, de gröna ytorna och öppna platserna med aktiviteter och energi. Och jag lovar att det kommer bli en unik miljö mot sjön med bland annat bryggor och en flytande ö, som det inte byggts så många av innan i världen.

– Vi vill skapa ett öppnare, bättre samhälle, där vi möts och pratar med varandra, och att det känns naturligt att knacka på hos grannen. Den känslan är minst lika viktig som att varje lägenhet har sjöutsikt.

Thomas Hultegård är noga med att berömma sina kollegor på Nyréns Arkitekter i Stockholm, som ritade det vinnande förslaget när det gäller den övergripande stadsbyggnadsplanen för fabriksområdet. Ett visionärt förslag som visar hur det nya kan samsas med de gamla.

– Vi har fått en bra grund att bygga vidare på och det har hjälpt oss mycket. Vi har sjön att förhålla oss till, och de gamla röda tegelbyggnaderna. Jag tror också att det är viktigt när sen andra etappen börjar byggas, att vi ser en variation i gestaltning och arkitektur, att inte allt är skapat av samma människor, förklarar Thomas och pratar sen vidare om de äldre byggnaderna på området.

Innan gamla industriområden förvandlas i storstäder runt om i världen är det alltid konstnärerna som flyttar in först; så har det varit här också, och jag hoppas att konsten kan få fortsätta att myllra i de fina Magasinen vid kajen och i området i stort.

Utställningar och konserter kommer ge ett viktigt liv till stadsdelen, förutom stråken utmed vattnet, bryggorna och de gröna ytorna i parken. Det här ska bli något som hela Jönköping har glädje av under lång tid framöver.

Arkitekthuset i Jönköping ritar alla lägenheter i den första etappen.

De höga husen får en balkonglinje som lutar utåt, vilket gör att balkongerna får större yta ju längre upp man bor. Överst innebär det penthouse-karaktär.