Anmäl ditt intresse!

Vi bygger ett nytt kvarter i kvartalet,
en stad växer fram i stadigt tempo.

Munksjöstaden är en centrumutvidgning av historiska mått för Jönköping. En stad i staden, byggd på en unik strandremsa som varit avskuren för allmänheten i mer än 150 år. Förvandlingen är i full gång, byggtakten ungefär ett kvarter i kvartalet. Promenadstråk och vattenvägar möter bostäder och kommersiella lokaler när stadsdelen fylls med liv.

Intresset för att hyra och köpa boende i Munksjöstaden har visat sig vara enormt, det gläder oss naturligtvis, och tyder på att våra höga förväntningar på stadsdelen stämmer väl överens med Jönköpingsbornas.

Första etappen är i bruk

Det stora Munksjötornet är en rund kontorsbyggnad med hela 16 våningar – högst i stan. Jönköpings nya landmärke är ritat av Yellon arkitekter. I december 2015 flyttade Evry, som första hyresgäst in i Munksjötornet och sedan dess har det fyllts på med fler kontor, restaurang och gym.

Även de första bostadsrätterna och hyresrätterna är sålda, uthyrda och till viss del inflyttade. Munksjöstadens första invånare kom på plats i november och december 2016 och sedan dess har fler följt efter. Den första etappen med bostäder varvar 11-våningshus med lägre hus om fyra våningar. De högre husen har en fasadlinje som bryter det vertikala och invant fyrkantiga då balkongerna blir vidare ju högre upp i huset man kommer. Bostadskvarteren är ritade av Arkitekthuset i Jönköping. De ca 550 lägenheterna innebär både bostadsrätter och hyresrätter som byggs i samarbete med Tosito, Lustgården, Riksbyggen och Kommunal.

I samband med att de första lägenheterna blev klara för inflyttning togs också Munksjöstadens bilpool i bruk. Alla som flyttar in i en ny hyres- eller bostadsrätt i Munksjöstaden får ett kostnadsfritt medlemskap i Sunfleet under tre år.

Nuläget i Munksjöstaden

Nästa del av Munksjöstaden börjar också mer och mer ta form. I och med det kommer det gamla industriområdet förnyas och bebyggas norrut, mot Jönköpings centrum. De nya byggnationerna kommer ligga i direkt närkontakt med pappersbrukets gamla röda tegelbyggnader. Ett möte som kräver vördnad för att hitta rätt känsla i kontrasten. Ett detaljplansförslag för detta är framtaget av Nyréns Arkitektkontor i Stockholm.

Det är ytterligare 10 kvarter som byggs, huvudsakligen handlar det om bostäder, med bottenvåningar som öppnar upp för många typer av verksamheter – handel, kontor och omsorg i olika skepnader. Mataffär, vårdcentral och apotek står redo att flytta in så snart deras lokaler är klara. Förutsättningarna för en vardag med sköna rutiner och överraskande arkitektur kan inte bli bättre.

Byggnationen av Lustgårdens Kvarter 9 är i full gång. Kvarteret kommer rymma 145 hyresrätter av högsta kvalitet och ha en förskola på bottenplan. Lägenheterna kommer fördelas efter sommaren 2017 och för den som vill bo här är det hög tid att lämna en intresseanmälan.

Tosito Kvarter 10 kommer innehålla 150 bostadsrätter, varav de första börjar fördelas efter sommaren 2017 och försäljning drar igång under hösten. Intresseanmälan lämnas på Tositos hemsida.

Lustgården kommer också bygga Kvarter 11, med ca 110 högkvalitativa hyresrätter i olika storlekar. Uthyrning av dessa kommer starta under senhösten 2018 och inflyttning beräknas till våren 2019.

En stadsdel med framtidsutsikter

Munksjöstaden växer fram i en ny och skön miljö, med både spår av det gamla Jönköping och en känsla av stadens framtid, med Jönköping University runt hörnet. Totalt kommer 20 000 kvm kommersiella kontors- och handelsytor skapas när Munksjöstaden är fullt utbyggd. Här finns gott om plats att driva dina affärsidéer till en ny nivå, eller förverkliga en helt ny. Gör en intresseanmälan direkt så får du dagsaktuell status på lediga lokaler.

Så småningom kommer Munksjöstaden rymma totalt 1700 bostäder i olika storlekar, med en bra blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Det är en levande stadsdel som växer fram, med tillgång till gym, bank, restauranger, caféer, konferensmöjligheter, mataffär, apotek, vårdcentral, förskola och mer är på gång. Alla boende i Munksjöstaden kommer också ha möjlighet att använda sig av Sunfleets bilpool. Lämna din intresseanmälan för en bostad i Munksjöstaden här.

Översikt Munksjöstaden

 • Kv 1: Kontor, restaurang och gym
 • Kv 2: Brf Disponenten och hyresrätter
 • Kv 3: Brf Brukspatronen och hyresrätter
 • Kv 4: Brf Pappersmakaren
 • Kv 5: Butiker, vårdcentral, apotek samt bostäder
 • Kv 6: Planerat bostadskvarter
 • Kv 9: Hyresrätter och förskola
 • Kv 10: Här byggs 147 bostadsrätter
 • Kv 11: Här blir det 110 hyresrätter
 • Kv 12: Planering pågår
 • Kv 13: Planering pågår
 • Kv 14: Planering pågår
 • Kv 15: Planering pågår
 • Kv 16: Planering pågår
 • Kv 17: Planering pågår
 • Torparondellen
 • Munksjötorget
 • Restauranger, café och upplevelser
 • Hälsans stig
 • Munksjöparken
 • Parkområde
 • Munksjön

TOLUST exploaterings AB

För frågor angående hanteringen av personuppgifterna ber vi dig kontakta oss på någon av följande e-postadresser:

Kameraövervakning

1. Personuppgiftsansvarig
TOLUST exploaterings AB (TOLUST) genomför kameraövervakning av Munksjöstadens projektområde och är i och med detta personuppgiftsansvarig.

2. Behandling av personuppgifter
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även bilder och videoinspelningar räknas som personuppgift.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

3. Ändamålet med behandling av personuppgifter
De personuppgifter som kommer oss tillhanda i samband med tillträde till projektområdet eller vistelse i direkt anslutning till projektområdets skalskydd kan komma att registreras och lagras genom kameraövervakning.
Vi kameraövervakar med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker arbetsplats för både verksamma inom området och tredje man. Uppgifterna lagras i syfte att hindra/utreda brott på området och eller sabotage av projektområdets skalskydd.

Dessutom baseras vår intresseavvägning på att bildmaterial enbart sparas en längre tid om det finns brottsmisstankar eller om ett sabotage av skalskyddet skett, vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades frihet och rättigheter. Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott och olyckor om kameraövervakning inte sker. Vid misstanke om brott kan materialet komma att lämnas ut till polisen.
TOLUST Exploaterings AB (TOLUST) ansvarar för sin kameraövervakning och är personuppgiftsansvarig. Inte fler uppgifter än vad som är nödvändigt kommer behandlas. Informationen lagras normalt mindre än en vecka och raderas därefter förutsatt att inga brott på projektområdet eller sabotage av skalskyddet har skett. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna hålla en god säkerhet på arbetsplatsen. Uppgifterna kan även komma att överlämnas till polis i samband med brott. Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad, förutsatt att dina uppgifter inte kan kopplas till ett sabotage eller brott.
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med gällande lag. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.
Genom att du är besöker Munksjöstadens projektområde godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att återkalla ditt godkännande om behandling av dina uppgifter. Ett återkallande innebär samtidigt att du inte längre äger rätt till tillträde till Munksjöstadens projektområde då vi inte längre kan fullgöra vårt uppdrag utan att samtidigt behandla dina uppgifter.

4. Ändringar
Tolust exploaterings AB har rätt att ändra eller göra tillägg till detta dokument. Sådan ändring träder i kraft när det uppdaterade dokumentet har gjorts tillgänglig genom publicering på vår webbplats.

5. Kontakt
För frågor angående hanteringen av personuppgifterna ber vi dig kontakta oss på någon av följande e-postadresser:
info@fastighet-lustgarden.se
info@tosito.se

eller via post till:
Lustgården fastigheter, Box 2149, 550 02 Jönköping, Sverige
Tosito, Box 27, 551 12 Jönköping