Utbudet växer i Munksjöstaden

munksjostaden-9_oversikt_2

I stadig takt fylls Munksjöstaden med både invånare och verksamheter. Under senhösten 2017 kommer Hemköp, Vätterhälsan samt Kronans Apotek flytta in i några av de lokaler som står klara i stadsdelen. Detta förbättrar servicen för både invånarna i Munksjöstaden och alla som bor och jobbar i närheten.

Det är också klart att Munksjöstadens första förskola kommer flytta in i Lustgårdens lokaler i Kvarter 9. Förskolan kommer drivas i kommunal regi.